CRP test mezi odborníky

„Technologický vývoj v oblasti osobní diagnostiky je trend, s nímž my, lékaři, musíme do budoucna počítat. Pacienti mají právo využít dostupných a medicínsky relevantních prostředků k získání informací o svém zdravotním stavu, např. právě formou CRP vyšetření. Osobně tento posun v individuální péči o zdraví hodnotím pozitivně a jsem přesvědčen, že může být prospěšný i z pohledu lékařské praxe,"

Doc. MUDr. Bohumil Seifert Ph.D., Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

"Všichni známe situaci, kdy nás, naše děti nebo naše milé začne bolet v krku a uvažujeme, co jim je a jak je to závažné, zda jít k lékaři hned, nebo později. Ještě víc je to vidět o víkendu, kdy hrozí pohotovost. V tom může CRP test velmi pomoci,"

as. MUDr. Cyril Mucha, Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK (Českénoviny.cz 29.1. 2015)

"Domácí vyšetření CRP bych doporučila jako orientační vyšetření například při akutním horečnatém onemocnění a momentální nedostupnosti lékařské péče,"

MUDr. Zdeňka Přibylová (iDnes.cz, 13.2. 2015)

CRP test