Co je CRP test

  • Jedná se o domácí test pro rozlišení virové a bakteriální infekce
  • Zjištění potřeby antibiotik pomocí stanovení hladiny C-reaktivního proteinu v krvi
  • Použitelnost kdykoliv během dne
  • Vhodné i pro děti

Jak CRP test funguje

Při začínajícím bakteriálním onemocnění dochází ke zvýšení hladiny tzv. C-reaktivního proteinu v krvi. CRP test zjišťuje koncentraci C-reaktivního proteinu ve třech množstevních úrovních. Pokud je koncentrace CRP v krvi vysoká (třetí stupeň), znamená to, že v těle je zánět, který může být bakteriálního původu – v tomto případě se obraťte na svého lékaře, který váš stav posoudí a rozhodne o potřebné léčbě s možností nasazení antibiotik.

Při onemocnění virového původu nedochází k žádnému anebo jen nepatrnému zvýšení hodnot CRP. Při virovém onemocnění se antibiotika k léčbě většinou nepoužívají.

Charakteristika CRP testu

Test je určen k semikvantitativnímu stanovení koncentrace C-reaktivního proteinu (CRP) v krvi. Měření koncentrační hladiny C-reaktivního proteinu pomáhá při rozlišení bakteriální a virové infekce. Běžná koncentrace v séru zdravých jedinců je nízká (0–7 mg/l), při bakteriální infekci se výrazně zvýší během 6–12 hodin. Ve většině případů platí, že zvýšené koncentrace CRP znamenají, že v organismu se vyskytuje zánět, u kterého nelze vyloučit bakteriální původ. U virového onemocnění zůstávají koncentrace CRP většinou v normálním rozmezí.

CRP test neslouží k určení druhu onemocnění. Výsledek CRP testu je obecným ukazatelem probíhající infekce a zánětu, který poukazuje na nutnost dalšího (cílenějšího) vyšetření lékařem. CRP test může být prováděn opakovaně, doporučené rozmezí je cca 12 hodin. V případě, že je léčba zánětlivého onemocnění účinná, dochází k poklesu hladiny CRP v krvi.

Při virovém onemocnění se antibiotika k léčbě většinou nepoužívají.

Návod

Stáhnout český návod (1 MB)
CRP test